5 gouden tips voor tango dansers – 5 golden tips for Tango

Deze zomer gaan we voor de vierde keer op rij met een groep tangodansers (beginnend tot gemiddeld niveau) naar een unieke plek in Frankrijk om ons te verdiepen in de Argentijnse tango aan de hand van uiteenlopende workshops dans en tango (Dans en tangovakantie). Afgelopen drie jaar hebben wij het fantastische danskoppel Lode en Dominique in ons team gehad als docenten Argentijnse tango. Samen met mij geven zij nu de 5 belangrijkste tips die elk danskoppel kan gebruiken.

This summer we go for the fourth time with a group of tango dancers (beginning to intermediate level) to a unique place in France to immerse ourselves in Argentine tango on the basis of various workshops about dance and tango (dance and tango holiday). The past three years we have had the fantastic dancing couple Lode and Dominique in our team as teachers Argentine tango. Together with me they now show the 5 most important tips for Tango.

Bart Christiaens

Foto van Lode en Dominque
Lode en Dominique

# 1 Back to basics – tip van Lode.

Zorg dat je je basistechniek eerst goed onder de knie krijgt. Je kan geen huis bouwen op een wankel fundament. Dit kan enkel door veel te oefenen. Het is veel aangenamer dansen met iemand die het eenvoudig maar correct houdt, dan iemand die het maar half kent en toch z’n hele “trukendoos” probeert uit te pakken.

# 1 Back to basics – Lode.

Make sure you first get well mastered your basic technique. You can not build a house on a to small foundation. This can only by practicing a lot. The dancing is much more comfortable with someone who knows the basics well than with someone who only half knows, and is mostly busy with unpacking his “bag of tricks”.

# 2 Rust in je hoofd is rust in je lijf – tip van Bart.

Als je gespannen begint met dansen doordat je hoofd vol zit met informatie is het niet gek dat je nieuwe informatie niet op weet te pikken. Je fysieke reacties zijn een weerspiegeling van je psyche en kunnen je in het dansen erg tegenhouden. Probeer zoveel mogelijk in rust te beginnen alvorens je aan de les begint. Zoek je een leuke oefening om dat makkelijker voor elkaar te krijgen? KLIK HIER

# 2 Rest in your head is rest in your body – Bart.

If you start dancing with your head full of information, it is not surprising that it is hard to pick up new information. Your physical reactions are a reflection of your psyche. Try to start being at rest before you start the lesson. Looking for a fun exercise to get this done easier? CLICK HERE

# 3 Durf van partner te wisselen – tip van Lode en Dominique.

Dans niet alleen met je eigen partner. Je leert enorm bij als je met anderen danst. Met je eigen partner voel je op den duur wat er zal komen, en bij de Argentijnse tango is het juist leuk dat je niet weet wat er komt. Bedenk jezelf daarbij dat iedereen ooit een keer is moeten beginnen. Ook zij vonden het fijn om te kunnen oefenen met meer gevorderde dansers.

# 3 Dare to change partners – Lode and Dominique.

Don’t only dance with your own partner. You learn enormously if you dance with others. With your partner you often feel what will come, and in the Argentine tango it is nice that you do not know what is coming. Consider yourself when you began. Everybody likes to practice with more advanced dancers.

 

Foto van Bart
Bart

# 4 De aanhouder wint – tip van Dominique

Héél belangrijk is: laat je niet ontmoedigen. De eerste lessen kunnen soms wat ontmoedigend zijn, maar probeer juist dan door te bijten. Tango leer je niet uit een boek, maar is een kwestie van doen. Gebruik hiervoor je eigen tempo en kijk niet teveel naar hoe anderen het doen. Dit doe je voor jezelf, je hoeft je voor niemand te bewijzen, en iedereen leert en groeit op zijn eigen manier.

# 4 Persistence pays off – Dominique

Do not be discouraged. The first lessons can sometimes be somewhat daunting. But try to remember: Tango can’t be learned from a book, but is a matter of doing it. Use your own pace and do not look too much at how others do it. You do this yourself, you do not have to prove to anyone, and everyone learns and grows in its own way.

# 5 Have fun – tip van Bart, Lode en Dominique

Doe en leer omdat je het wilt en graag doet. Zoals in tip vier staat is het een leerproces met pieken en dalen.  De dalen moet je willen ingaan als je de pieken wilt zien, maar dat heeft geen nut als je uiteindelijk niet van die pieken geniet. Je hoeft je voor niemand te bewijzen in de Argentijnse tango, maar het juist vanuit jezelf en voor jezelf doen. Geniet zowel van de reis als de eindbestemming want het leven is te kort om teveel tegen je zin in te doen.

Heb jij een leuke tip die je graag wilt delen, laat dan onderaan een reactie achter.

Wil je meer weten over onze dans en tangovakanties? KLIK HIER

# 5 Have fun – Bart, Lode and Dominique

Join and learn as you like and enjoy doing. As in tip four stated: it is a learning process with ups and downs. You have to go trough the falls if you want to see the peaks, but that is of no use if you end up not enjoying those peaks. You do tango for yourself, not to prove something to anyone. Enjoy both the journey as the destination as well because life is too short to do too much against your will.

Do you have a great tip you want to share, please leave a comment below.

Want to know more about our dance and tango holidays? CLICK HERE

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *